Handelsbetingelser

Disse betingelser (Handelsbetingelser) gælder for din brug af Happs.dk, samt handel via Happs.dk. Referencer til "hjemmesiden" inkluderer www.happs.dk eller andre hjemmesider, services, software, applikationer eller medier, kontrolleret af Happs ApS. Din brug af Happs.dk hjemmesiden bekræfter din accept af disse Handelsbetingelser. Ved at bruge hjemmesiden, bekræfter du, at du er 18 år eller ældre, eller er i besiddelse af juridisk forældre- eller værgeaccept af din brug.
Hvis du ikke kan acceptere disse Handelsbetingelser, så benyt ikke hjemmesiden eller app.
Happs.dk tilbyder via vores hjemmeside muligheden for at købe gavekort og produkter fra individuelle virksomheder (Deltagende Virksomhed).

​Indhold på vores hjemmeside og apps

Happs.dk hjemmesiden kan inkludere indhold eller links til 3. part eller 3. part hjemmesider, såsom produkter fra virksomheder, billeder eller tekstinformation.

Happs.dk har ikke verificeret nøjagtigheden af det indhold, der er leveret fra 3. part, og som offentliggøres på dets hjemmeside. Happs.dk giver ingen garantier i forbindelse med information leveret af 3. part eller hostet på 3. parts hjemmesider.

Ved at acceptere disse Handelsbetingelser, fratager du Happs.dk for ethvert ansvar der opstår, som et resultat af din brug af information fra 3. part, eller din brug af et 3. parts hjemmeside. Det samme gør sig gældende for forbrug eller fortæring af produkter fra en Deltagende Virksomhed.

​Brug af vores online bestillingsservice

Hvis du gør brug af vores online købsfunktioner på hjemmesiden, så:

1) skal du være 18 år eller ældre, eller alternativt gøre under overvågning af en voksen eller værge.
2) skal du acceptere at tage fuldt ansvar for dine aktiviteter på hjemmesiden, og i forbindelse med online køb.
3) skal du selv bære ansvaret for hemmeligholdelsen af dine personlige information, adgangskode og betalingsinformationer.
4) accepterer du at vi opkræver dig et servicegebyr (størrelse på gebyret oplyses i forbindelse med dit køb, sammen med listen over hvad dit køb indeholder af produkter).

Happs.dk forbeholder sig retten til, at afvise betjening af enhver kunde, hvis Happs.dk finder det passende.

Generelt

Et gavekort købt via Happs.dk er gyldigt i 36 måneder fra udstedelsesdatoen. Efter udløbsdatoen kan gavekortet ikke længere anvendes eller forlænges. Gavekort kan ikke byttes til kontanter. Et gavekort anses som et ihændehaverbevis. Mistede gavekort erstattes ikke. Happs ApS hæfter ikke for ødelagte, bortkomne eller stjålne gavekort.

Alle angivne beløb er i Danske kroner (DKK), og vist inkl. moms. Dog undtaget priser der angives overfor virksomheder der ønsker at gøre brug af Happs ApS platformsservices.

Efter gennemført køb og betaling sendes der en ordrebekræftelse til den mailadresse der er angivet under købet. Samtidig udstedes og fremsendes det købte antal gavekort. Gavekortene fungerer som værdibevis hos den Deltagende Virksomhed, de er udstedt til og skal kunne fremvises i forbindelse med indløsning.

Betaling

Betaling på Happs.dk håndteres i samarbejde med QuickPay. Happs.dk modtager betaling med Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og MobilePay. Alle køb vil resultere i at beløb bliver hævet fra din kort eller konto umiddelbart efter et gennemført køb, i forbindelse med at den købte vare også fremsendes.

Happs.dk bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Persondatapolitik

De data, som Happs registrerer, er reguleret af 'Lov om behandling af personoplysninger'. Happs ApS er Dataansvarlig, og Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven.

Rettigheder

Alt indhold på hjemmesiden og i apps, inklusiv tekst, scripts, billeder, flashfiler, grafik, lyd, musik, videoer, interaktive funktion og lignende, men undtaget 3. parts varemærker og logoer, ejes eller er licenseret til Happs.dk. Brugen af dette indhold er underlagt copyright og andre intellektuel ejendomsretter gældende ifølge dansk lovgivning.

Du må ikke, og skal ikke forsøge, at opnå nogen ret til noget af det beskrevne indhold. Du siger ja til, at ikke indgå i brug af, kopiering eller distribution af noget af dette indhold.

Du har lov til, at hente og vise indholdet fra hjemmesiden eller i apps på en computerskærm (inklusiv enhver mobil eller tablet enhed), gemme dette indhold i elektronisk form på en privat disk (men ikke enheder forbundet til et netværk), eller printe en kopi af indholdet til din egen privat, ikke-kommercielle brug, så længe du ikke ændrer i originalindholdet.

Happs.dk forbeholder sig alle rettigheder der ikke udtrykkeligt er anført i disse handelsbetingelser.

Begrænsning af ansvar

Så vidt muligt i henhold til gældende lovgivning, begrænses Happs.dk's ansvar i forhold til tab for dig i forbindelse med disse handelsbetingelser sig til den fulde værdi af den transaktion du har foretaget via Happs.dk. Vi kan ikke holdes ansvarlig for efterfølgende tab, skader eller indirekte tab opstået fra din brug af vores service eller hjemmeside.

Happs.dk kan ikke holdes ansvarlig for fotografiske eller typografiske fejl i forbindelse med detaljer eller beskrivelser af specifikke Deltagende Virksomheder. Happs.dk påtager sig ikke ansvar for kvaliteten af produkter leveret af Deltagende Virksomheder.

Ændringer til disse betingelser

Happs.dk må, når vi finder det passende, tilføje eller på anden måde tilrette disse handelsbetingelser. Happs.dk anbefaler, at du læser handelsbetingelser grundigt, hver gang du besøger hjemmesiden, da de kan påvirke dine rettigheder.

Tvistbilæggelsesorganer

Ved tvistsager, enten imellem os eller en Deltagende Virksomhed og en forbruger, vil vi altid opfordre til, at lade vores kundeservice forsøge at ordne tvisten. De har de bedste værktøjer til den slags. Du kan kontakte os på info@happs.dk og forvente svar indenfor 24-48 timer.

Skulle du som forbruger ikke ønske at være i direkte kontakt med parterne, så stiller EU et centralt organ til rådighed til den slags (art. 14 sektion 1 ODR-regulation EU 524/2013). Du kan finde deres website og klageformular her: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show

Generelt

Disse handelsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark, og skal fortolkes i overensstemmelse med dette. Enhver tvist mellem dig og Happs.dk skal afgøres af de danske domstoles enekompetence.

Happs ApS har driftsansvaret for Happs.dk og andre platforme drevet under samme navn. Alle køb foretaget via happs.dk og andre købsplatforme drevet af Happs ApS, handles direkte med den Deltagende Virksomhed, og du modtager kvittering for køb udstedt af den Deltagende Virksomhed.

Happs ApS kan ikke holdes ansvarlig for brud på vores forpligtigelser i disse handelsbetingelser, hvis vi er forhindret eller afholdt fra at overholde vores forpligtigelser på grund af en årsag der er udenfor vores kontrol. Dette inkluderer brand, lynnedslag, oversvømning, ekstremt vejr, strejke, lock-out, krig, civil uro, fejl i telekommunikation eller computersystemer.