Denne side beskriver handelsbetingelserne for happs! ApS, Møllevangs alle 142, 8200 Aarhus N, CVR-nr. 36491914 – også omtalt som ”os”, ”vi” og ”vores”. Handelsbetingelserne gælder ved brug af vores mobile applikation (happs!) og hjemmeside (www.happs.dk), samt andre medier og services kontrolleret af happs! ApS, tilsammen kaldet “tjenesten”. Ved brug af tjenesten accepterer du nedenstående handelsbetingelser. Kan du ikke acceptere disse, opfordrer vi dig til at købe dine varer direkte hos en af de cafeer, vi samarbejder med.

Vores handelsbetingelser udgør den fulde aftale mellem dig og happs! ApS omkring din brug af tjenesten.

Ydelser
Med happs! kan du let bestille og betale for din kaffe to-go på en af de cafeer eller andre kaffeudskænkningssteder (herefter ”café”, ”cafeerne” eller ”cafeen”), der deltager i tjenesten. Ved brug af happs! skal du selv afhente din vare i den café og på det tidspunkt, du har angiveti forbindelse med købet af din vare.

Husk at vise baristaerne noget kærlighed og giv dem noget feedback (gerne konstruktivt), når du afhenter din vare i cafeen 🙂

Ændring af betingelser
Vi kan til enhver tid ændre i vores handelsbetingelser. Vi anbefaler derfor, at du holder dig løbende opdateret om vores handelsbetingelser.

Retningslinjer for brug af tjenesten
Som besøgende og/eller som registreret bruger, siger du ja til følgende:

  • Du vil ikke bruge tjenesten til nogen som helst ulovlige aktiviteter.
  • Du vil ikke uploade eller dele materiale, der kan virke stødende, f.eks. injurierende, pornografisk eller racistisk.
  • Du vil ikke bruge tjenesten til markedsføring af varer eller ydelser.

Vi forbeholder os retten til at fjerne alt materiale, der måtte være i strid med ovenstående, og ved gentagende overtrædelser forbeholder vi os desuden ret til at lukke din konto hos happs! ApS uden yderligere varsel.

Adgang og registrering
Du kan tilgå størstedelen af tjenesten uden at afgive en ordre og uden registrering af personlige oplysninger.

En registrering vil blive krævet i det øjeblik, du ønsker at afgive en ordre.

En registrering åbner automatisk en kundekonto hos os, og denne vil give fuld adgang til tjenesten.

Du kan oprette en bruger i applikationen via din konto på Facebook eller Google+. Ved at registrere dig med din Facebook/Google+ konto garanterer du, at kontoen er din, og at vi må tilgå dine oplysninger i henhold til Facebooks/Googles betingelser.

Ved et køb skal vi desuden bruge dine kreditkortoplysninger. Disse bliver gemt hos en ekstern PCI-certificeret betalingsgateway (ePay), hvis du vælger det (hvilket vi af nemhedshensyn anbefalder). Det er således ikke oplysninger, vi vil have adgang til.

Dine personlige oplysninger, der registreres hos os, er beskyttet af lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), og vil naturligvis blive behandlet i overensstemmelse med lovens forskrifter.

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at afvise eller annullere en registrering.

Det er dit ansvar at holde dine login-informationer private og fortrolige. Det er også dit ansvar at underrette os med det samme, hvis du har eller får mistanke om misbrug af din konto.

Hvis du selv oplyser dine login-informationer for andre, accepterer du også, at den/de pågældende bruger tjenesten i dit navn. Dette gælder også gennemførelse af og betaling for en eller flere ordrer.

Ordreafgivelse og behandling
Ordrer afgives ved (1) tilføjelse af en eller flere varer, og derefter (2) afgivelse af ordren på de tilføjede varer. Det er vigtigt, at du tjekker for evt. fejl, når du har tilføjet din(e) vare(r) til indkøbskurven, da indtastningsfejl ikke kan rettes efter du har afgivet din ordre.

Når du har afgivet din ordre og fået din betaling autoriseret, kan ordren ikke ændres eller annulleres. Du er derfor ikke berettiget til en 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk forbrugeraftalelov, når du gennemfører en ordre via tjenesten, da der er tale om fødevarer.

Når du har afgivet din ordre og fået din betaling autoriseret, vil du få en ordrebekræftelse/kvittering på dit køb. Afvises din betaling, vil din ordre ikke blive behandlet og kommunikeret til den ønskede café.

Din ordrebekræftelse/kvittering er kun en bekræftelse på at ordren er modtaget af cafeen, og betalingen er autoriseret. Det er ikke en bekræftelse på cafeens accept af ordren. Accepterer cafeen ikke din ordre, vil du få en besked kort tid efter, du har fået din bekræftelse/kvittering. Vi opfordrer selvfølgelig alle cafeer til at acceptere alle indkomne ordrer, men kan ikke garantere dette. Accepterer cafeen ikke din ordre, trækkes pengene ikke fra din konto.

For at sikre dig en varm kop kaffe, har vi lavet en ’skænk nu’ funktion i app’en. Du skal trykke ’skænk nu’, når du er ca. 2. minutter fra at skulle afhente din bestilling. Når du har trykket ’skænk nu’ ekspederer cafeen din ordre. Du vil derfor ikke efter dette tidspunkt kunne få dine penge retur. Din ordre vil udløbe, hvis du ikke har trykket ‘skænk nu’ senest 30 min. efter det angivne afhentningstidspunkt. Er dette tilfældet, vil du blive informeret herom pr. e-mail, og der vil ikke blive hævet betaling for dit udløbne køb.

Priser og betaling
Alle vores priser er inkl. moms. Betaling kan ske med ethvert af de betalingskort, der angives i happs!.

Begrænsning af ansvar
Vores økonomiske ansvar over for dig som bruger af tjenesten er begrænset til værdien af den enkelte transaktion, du har foretaget via tjenesten – og er under alle omstændigheder begrænset til højst 500 DKK pr. bruger/person. Vi kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab eller skader opstået som følge af din brug af tjenesten, uanset om der er tale om person- eller tingsskader og uanset om skaden måtte forårsages hos dig eller en anden person.

Meget af vores information bygger på information fra tredjepart, nemlig cafeen. I den sammenhæng kan vi ikke holdes ansvarlig for fejl i specifikke oplysninger eller beskrivelser, der er udarbejdet af deltagende cafeer, eller for andre typografiske og fotografiske fejl, der måtte optræde i tjenesten. Ligeledes kan vi ikke holdes ansvarlig for, hvad tredjepart måtte offentliggøre af information på eller omkring tjenesten.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for kvaliteten af de produkter, du via tjenesten bestiller, køber og afhenter hos cafeerne eller for om den leverede kvantitet svarer til din bestilling. Dette er alene den pågældende cafés ansvar.

Vi opfordrer kraftigt de deltagende cafeer til at overholde leveringstiderne, men vi er ikke ansvarlige for, at varen er færdiglavet og kan leveres til den tid du har angivet i din bestilling og fået bekræftelse på. Dette gælder både ved for tidlig og for sen produktion/levering af varen.

Rettigheder
Al materiale og indhold, der indgår i tjenesten, er beskyttet i overensstemmelse med gældende lovgivning omkring intellektuel ejendomsret, herunder ophavsretsloven.

Retten til happs! navnet og logoet tilhører os og må ikke benyttes af andre uden vores samtykke. Det samme gælder for tekst, billeder, scripts, lyd, musik, videoer, funktioner og lignende med undtagelse af indhold hentet fra en tredjepart.

Du har lov til at hente indhold fra tjenesten til eget, personligt brug, så længe du ikke ændrer i vores originale indhold. Erhvervsmæssig brug af tjenesten må kun ske efter samtykke fra os.

Du må/skal ikke forsøge at opnå nogen ret til noget af det beskrevne indhold.

Du må ikke indgå i distribuering eller kopiering af noget af tjenestens indhold eller kode eller misbruge (eller forsøge at misbruge) tjenesten i form af hacking eller scraping.

Al information og øvrig data indsendt til tjenesten bliver ved modtagelse vores ejendom, og du accepterer, at vi må offentliggøre navn og brugerindhold i forbindelse med tjenesten, f.eks. på de sociale medier, såfremt dette sker er i overensstemmelse med persondataloven og Datatilsynets praksis.

Du er selv ansvarlig for det indhold, du måtte indsende til tjenesten, herunder at du lovligt kan indsende dette til tjenesten. Vi forbeholder os retten til at slette indsendt indhold, der kan virke anstødeligt eller krænkende på andre eller som efter vores opfattelse er eller kan være ulovligt.

Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er anført i disse handelsbetingelser.

Rabatkampagner
Vi kan til enhver tid vælge at tilbyde rabatter og værdikoder til vores registrerede brugere. Disse kan være henvendt globalt (alle cafeer) eller lokalt (udvalgte cafeer).

Rabatter og værdikoder kan ikke anvendes efter deres udløbsdato og kan ikke indløses til kontanter.

Databehandlings- og privatlivspolitik
Når du bruger vores tjeneste til bestilling, indsamles der personlige oplysninger som navn, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, lokaliseringsdata mm. De indsamlede oplysninger er nødvendige for kunne levere tjenesten, sikre betaling og formidling mellem dig og caféerne.

Når du giver feedback til os om vores tjeneste, giver du samtykke til, at denne feedback må bruges på vores hjemmeside og i vores markedsføring. Du vil kun blive identificeret ved fornavn.

Dine personoplysninger videregives kun til caféerne i det omfang, det er nødvendigt for at kunne behandle og levere din bestilling. Herudover kan oplysninger videregives til tredjemand/betalingspartner i forbindelse med betaling og fakturering.

Det er vigtigt for os, at du har tillid til vores behandling af de personoplysninger, du giver os. Det er derfor vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. De personoplysninger, vi behandler, er beskyttet efter persondataloven. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling efter persondataloven (se mere på www.datatilsynet.dk). Vi er ansvarlige for behandlingen af de oplysninger, der indsamles ved brug af vores tjeneste. Vi sikrer derfor løbende, at vores tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltning er opdaterede med henblik på at personoplysningerne ikke kommer uvedkommende til kendskab eller misbruges. Du kan henvende dig til vores kundeservice på support@happs.dk, hvis du gerne vil vide, hvilke personoplysninger vi har om dig, hvad formålet med behandlingen af dine oplysninger er, hvor vi har oplysninger fra og hvem der modtager dem. Er oplysningerne forkerte, kan du bede om at få dem rettet/slettet.

Generelt
Vores handelsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, da vi er underlagt denne.

Det vil kunne forekomme, at vi er forhindret i at overholde vores forpligtelser beskrevet i disse handelsbetingelser. Vi kan ikke holdes ansvarlig for misligholdelse i forbindelse med begivenheder uden for vores kontrol (force majeure). Dette inkluderer bl.a. (men ikke kun) fejl i telekommunikations- eller computersystemer, civil uorden, lockout, krig, ekstremt vejr, oversvømmelse, lynnedslag og brand.

Har du spørgsmål til os vedrørende vores handelsbetingelser eller andet, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på support@happs.dk
eller telefon nr. 0045 2639 6701.